神华准格尔能源有限责任公司选煤厂

/ shen-hua-zhun-ge-er-neng-yuan-you-xian-ze-ren-gong